Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere din 28.04.2015

Publicat în Monitorul Oficial nr. 290 din 28 aprilie 2015.

În vigoare de la 30 aprilie 2015

 Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România au obligaţia de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere.

Tariful de utilizare se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România pe parcursul unei perioade date, dar si o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România.

După achitarea tarifului de utilizare şi, după caz, a tarifului de trecere se emite rovinieta şi, după caz, peajul, prin înregistrare în format electronic.

Tariful de utilizare este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone – în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de axe;

b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de MTMA;

c) pentru vehiculele de transport de persoane – în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de locuri.

Durata de utilizare reprezinta durata de parcurs şi de staţionare pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni. Pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor aceştia vor elibera solicitantului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) documentul care conţine informaţiile care sunt înregistrate în baza de date a SIEGMCR;

Tariful de trecere este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone – în funcţie de numărul de axe şi de numărul de treceri;

b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcţie de MTMA şi de numărul de treceri;

c) pentru vehiculele de transport persoane – în funcţie de numărul de locuri şi de numărul de treceri.

CNADNR S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din circulaţie a vehiculului ca urmare a:

a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;

b) scoaterii definitive din România a vehiculului;

c) declarării furtului vehiculului.

Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune la CNADNR – S.A., împreună cu documentele emise de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere.

În cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă.