În vigoare de la 24 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 641 din 24 august 2015

Pot dezvolta şi implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi:

a) societăţi de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, direct şi/sau prin intermediul agenţilor de asigurare;

b) brokeri de asigurare autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) societăţi de asigurare autorizate în statele membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii;

d) agenţi de asigurare subordonaţi;

e) intermediari în asigurări autorizaţi în state membre ale Uniunii Europene care îşi desfăşoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii.

Entităţile care utilizează mediul on-line şi mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare au obligaţia să deţină personal angajat sau cu contract de mandat cu atribuţii de emitere a poliţelor de asigurare ori, după caz, personal dedicat serviciilor de procesare a cererilor de ofertă şi/sau a comenzilor on-line, care să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind pregătirea profesională specifică ofertării şi vânzării produselor de asigurare. Utilizatorul mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare este responsabil, la înaintarea ofertei/încheierea contractului de asigurare, pentru toate erorile, greşelile şi omisiunile care îi sunt imputabile, înregistrate din utilizarea serviciului de asigurare prin mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare.

Înainte de încheierea unui contract de asigurare, potenţialul consumator bifează o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte cel puţin următoarele:

a) că are cel puţin 18 ani împliniţi;

b) că datele şi informaţiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii.

Contractele de prestări de servicii încheiate între entităţi şi furnizorii de soluţii şi/sau aplicaţii software dedicate pentru comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare produc efecte şi permit entităţilor accesul la emiterea electronică a poliţelor de asigurare atât timp cât respectivele entităţi au dreptul legal şi/ori contractual să emită poliţe de asigurare şi nu au interdicţie sau nu li s-a suspendat dreptul de a emite poliţe de asigurare ca urmare a unei decizii emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Entităţile menţionate se conformează prevederilor prezente in norme începând cu data de 1 ianuarie 2016.