In vigoare la 18 februarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 27 din 18 februarie 2016

Documentul prevede că societăţile de asigurare sunt obligate să se ocupe de constatarea pagubelor rezultate în urma unui accident auto încel mult cinci zile lucrătoare de la data notificării asigurătorului de către persoana păgubită.

În nota de fundamentare a proiectului se preciza că introducerea acestui termen este necesară deoarece unii asigurători ajung să se ocupe de constatarea pagubelor chiar şi într-o lună de zile (în cazul sărbătorilor).

Până acum nu exista niciun termen în care asigurătorii trebuiau să efectueze constatarea pagubelor, dispunandu-se doar că “avizarea unei daune în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin poliţa de asigurare RCA obligă asigurătorul RCA răspunzător să deschidă dosarul de daună, să efectueze constatarea pagubelor, să comunice în scris părţii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire şi să soluţioneze cererea în termenul legal”.

Se aducmodificări sipentru facilitarea accesului asigurătorilor RCA din alte state pe piaţa din România. În esenţă, au fost scoase trimiterile la legea asigurărilor şi condiţia de a avea o reţea teritorială. Aşadar, asigurătorii de pe acest segment trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii speciale:

 • să fie autorizaţi în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului;
 • să dispună de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
 • să efectueze activitate de constatare şi lichidare a daunelor cu personal specializat propriu sau mandatat pe tot teritoriul României;
 • să dispună de o dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună şi transmiterea în format electronic a acestor informaţii
  • să desfăşoare activitatea privind încheierea asigurării obligatorii RCA numai la:

  -sediile principale sau secundare ale asigurătorilor, ale intermediarilor de asigurări;

  -sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice;

  -domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice;

  • să deţină un program de reasigurare care garantează o reţinere proprie prudenţială;
  • să fie membri ai Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi ai Asociaţiei “Fondul de protecţie a victimelor străzii.

  De luna trecută, tarifele şi majorările de tarife pentru poliţele RCA trebuie corelate cu daunalitatea, aşa cum dispune prezenta norma “În calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi”.

  Asta înseamnă că, pentru fiecare astfel de segment, “asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic”, mai precizeaza Norma ASF nr. 1/2016. În situaţia în care asigurătorii nu deţin suficiente date istorice pentru fiecare segment, aceştia trebuie să folosească date istorice disponibile din alte surse, pe care trebuie să le raporteze la piaţa autohtonă sau la piaţa Uniunii Europene.

  Iniţiatorii modificărilor la normele asigurării RCA au constatat în ultima perioadă o tendinţă de creştere a preţurilor pe anumite segmente de asiguraţi, astfel că măsura corelării tarifelor/majorărilor de tarife cu daunalitatea asigură protecţia consumatorilor şi justificarea evoluţiilor bruşte ale tarifelor practicate.

Acelaşi act normativ dispune că societăţile de asigurare pot emite poliţa RCA fără componenta de Carte Verde, atunci când este vorba de vehicule care n-au cum să circule în afara teritoriului ţării.

Potrivit Normei ASF nr. 23/2014, asigurătorii RCA trebuie să stabilească tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru următoarele limite de despăgubire:

 •   1.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru pagube materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite;
 •   5.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite.

Atât limitele de despăgubire, cât şi tarifele RCA stabilite de fiecare societate în parte trebuie trimise ASF-ului cu cel mult 30 de zile înainte de începerea perioadei în care pot fi practicate.