Legea nr. 99 din 9 Mai 2017 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016

În vigoare de la 12 mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0351 din 12.05.2017

Principalele proceduri de impozitare agreate prin convenția de evitare a dublei impuneri semnată între România și China sunt:
1. Veniturile aferente proprietăților imobiliare aparținând unei persoane se impozitează în statul unde se afla proprietățile imobiliare. Sunt cuprinse în aceeași categorie veniturile din agricultură și silvicultura, accesoriile proprietății imobiliare cum ar fi inventarul viu sau echipamentul de lucru aferent.
2. Profiturile unei companii sunt impozabile în statul de rezidență fiscala. Fac excepție veniturile unui sediu permanent deschis de o societate în celălalt stat, ce sunt impozabile în statul  unde este deschis sediul permanent. Dacă în profiturile unei companii regăsim unele categorii de venituri reglementate punctual de convenție aceste reglementări punctuale au prioritate.
3. Dividendele distribuite de o societate rezidentă într-un stat către participanții la societate, rezidenți în celălalt stat, pot fi impozitate în statul unde se află societatea ce plătește dividende. Cota de impozitare pentru dividendele distribuite este de maxim 3%.
4. Dobânzile plătite de un rezident al unui stat către beneficiari rezidenți în celălalt stat se pot impozita în statul unde se plătește dobânda, cota de impozitare fiind de maxim 3%.
5. Redevențele plătite de un rezident al unui stat către beneficiari rezidenți în celălalt stat se pot impozita în statul unde se plătește redevența. Cota de impozitare este de maxim 3%.
6. Câștigurile de capital, obținute din valorificarea bunurilor mobile realizate în celălalt stat contractant sunt impozabile în statul unde este rezident cel ce înstrăinează activele.
7. Profesiile independente, veniturile obținute de o persoană ce practică o profesie independentă, obținute din celălalt stat sunt impozabile în statul de rezidență a persoanei ce practică profesia. Fac excepție acele venituri obținute în celălalt stat dacă persoana are un sediu fix sau se află mai mult de 183 de zile în celălalt stat. În acest caz,  veniturile se impozitează unde se află sediul fix sau unde a stat persoana mai mult de 180 zile.
8. Alte venituri, veniturile obținute de un rezident într-una din cele doua țări, provenite din celălalt stat, ce nu sunt reglementate în mod expres de prezenta convenție, se impozitează doar în statul de rezidență al persoanei ce realizează venitul.
Evitarea dublei impuneri – dacă un rezident al unui stat contractant achită un impozit în celălalt stat, atunci statul de rezidență acorda o reducere a impozitului pe plată din acest stat, sub forma creditului fiscal.
În România, dubla impunere va fi eliminata când un rezident al României realizează venituri care, înconformitate cu  prevederile acordului sunt  impozitate  în  China.
România  va  acorda  o  deducere  din  impozitul  pe  venitul  acelui  rezident, o sumă  egală cu impozitul  pe venit plătit în China. Această deducere nu va putea depăși acea parte a impozitului  pe venit, care este atribuita veniturilor care sunt impozitate în China.