Legea nr. 97 din 04 Iulie 2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri publicat in MO nr. 0508 din 08 iulie 2014

Modificari aduse de legea nr. 97/2014 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

a) poate fi intreprinzator debutant orice persoana majora cu capacitate de exercitiu, indiferent de varsta avuta care nu a detinut calitatea de asociat sau actionar a unei intreprinderi din spatiul economic european.

b) pentru a beneficia de facilitatile fiscale prevazute in ordonanta, intreprinderea debutanta va angaja minim 2 persoane, cu contract individual de munca cu norma intreaga. Anterior, se putea efectua angajarea cu contract de munca cu timp partial.

Se pastează facilitatea alocarii unei sume de pana la 10.000 euro sub forma unei alocatii financiare nerambursabile, pentru proiecte aferente planului de afaceri al intreprinderii debutante.

Finantarea este acordata de departamentul pentru intreprinderi mici si mijlocii si poate sa reprezinte maxim 50% din proiectul aprobat.

Daca ulterior inmatricularii societatii debutante, intervin cesiuni ale partilor sociale catre terti, nu se pierde calitatea de intreprindere debutanta cand achizitorul partilor sociale indeplineste calitatea de intreprinzator debutant.

Fondatorul unei intreprinderi debutante, pentru a beneficia de facilitatile OUG nr. 6/2011 trebuie sa notifice Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in termen de cel mult 30 de zile lucratoare, pentru luarea in evidenta a acestei societati.