Legea nr. 32 din 27 aprilie 2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

În vigoare de la 2 mai 2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017

Prin OUG nr. 84/2016, aprobata prin Legea nr. 32/2017, se modifică Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.

1. Modificări aduse Codului Fiscal:
– îmbunătățirea cadrului normativ pentru achizițiile de la furnizori declarați inactivi, în sensul ca după data de 01.01.2017 se pot deduce cheltuielile și TVA de la aceștia după ce se reactivează fiscal și se reînregistrează în scopuri de TVA furnizorul,
– Reducerea la 45.000 lei a capitalului social de la la care o microîntreprindere poate să opteze pentru a plătii impozit pe profit,
– Regimul special de TVA pentru agricultori persoane fizice.

2. Modificări aduse Codului de procedură fiscală:
– Reactivarea fiscală a contribuabilului fără să fie obligatorie inspecția la sediul acestuia;
– Recunoașterea datei și documentului de plată a impozitelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de plată – internet banking, home banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță;
– Instituirea obligației de a se respecta Codul civil în cazul executării veniturilor obținute din salarii de către salariați sau veniturilor din pensii de către pensionari;
– Noi proceduri privind executările silite.
– Proceduri de comunicare automată a datelor cu Comunitatea Europeană.
– In toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării.
– Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă.
– Se corectează formularea existentă în sensul ca urmărirea se efectuează ,,la plătitorul de venit” anterior textul fiind ,,de plătitorul de venit”.
– Limitele urmăririi veniturilor: conform art. 729 CPC „ Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
– Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor. Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. ‘’