In vigoare la 15 ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 929 din 15 decembrie 2015

Astfel, potrivitLegea nr. 319/2015 pentru modificarea actului normativ de bază, deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supunăexamenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente, în situaţia în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării.

Această măsură se va aplica pentru menţinerea autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării.

Mai mult, posesorii armelor au obligaţia să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la recomandarea expresă a medicului şi/sau a psihologului, adresată autorităţii competente, în situaţia în care, în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente, se constată indicii comportamentale temeinice.

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, se consideră armă orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare.