Legea nr. 29 din 15 Ianuarie 2018  privind anularea unor obligații fiscale.

În vigoare de la 18 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 18.01.2018

Actul normativ se adresează persoanelor fizice care au realizat vânzări de imobile în calitate de persoane fizice și care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
Această lege vine și acordă o amnistie persoanelor fizice care au plătit impozitul pe venitul din cedarea bunurilor din patrimoniul personal, dar prin natura tranzacțiilor multiple repetitive și cu caracter economic, acestea s-au comportat ca și persoane fizice care desfășoară activități independente.

Legea dispune amnistia asupra tranzacțiilor efectuate până la data de 30 iunie 2017.

Regăsesim cu precădere persoanele fizice care au ridicat în nume personal imobile rezidențiale pe care ulterior le-au cesionat sau le-au închiriat în scopul realizării de venituri.
Ori dintr-o interpretare eronată a prevederilor din Codul fiscal, ori din necunoașterea obligațiilor de înmatriculare și înregistrare fiscală, aceste persoane au interpretat că efectuează cesiuni de active imobilizate din patrimoniul personal unde se datorează doar impozitul pe venit în procent de 2% – 3% din prețul vânzării (conform evoluției legislative), chiar dacă faptic acestea s-au comportat ca persoane fizice care desfășoară activități independente.

Începând cu anul 2008, persoanele fizice care desfășoară activități economice au obligația să se înmatriculeze la Registrul Comerțului, conform OUG nr. 44 din 2008 și ulterior să se înregistreze fiscal la autoritatea fiscală.

Pentru această structură de afaceri, persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor care realizează venituri din activități independente, iar pentru aceste tipuri de venituri se datorează:
– impozit asupra venitului net, în procent de 16%;
– contribuția la asigurările sociale de sănătate în procent de 5,5%;
– contribuția la asigurările sociale pensii în procent de 10,5%.

Asigurările sociale au fost uneori plafonate superior, în funcție de nenumăratele modificări aduse Codului Datorită inspecțiilor fiscale și a obligației notarilor de a raporta la ANAF tranzacțiile privind transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, aceste persoane au fost înregistrate în scopuri de TVA fie direct din decizia acestora, fie ca urmare a inspecțiilor tematice.  Autoritatea fiscală nu s-a pronunțat la momentul înregistrării în scopuri de TVA asupra tipului de venit și asupra structurii impozitării acestui tip de venit.
Asupra unor inspecții care au avut ca tematică TVA la vânzarea acestor tranzacții, au fost stabilite debite suplimentare pentru TVA, respectiv dobânzi și penalități, însă nu s-a avut în vedere impozitarea veniturilor.
În ultimii ani, s-a schimbat maniera de interpretare a acestor tranzacții în sensul că venitul realizat de persoanele care au realizat tranzacții multiple (achiziții terenuri, construcție de imobile cu caracter repetitiv), au retratate fiscal drept venituri din activități independente pentru care s-a aplicat procedura impozitării cu impozitul pe venit de 16% și s-au stabilit asigurări sociale obligatorii.

Prin actul normativ, legiuitorul vine și acordă o amnistie acestor persoane în sensul că, dacă a fost plătit impozitul din transferul proprietății imobiliare se anulează diferențele de obligații fiscale generate de sumele suplimentare datorate la impozitul pe venit, respectiv datorate pentru asigurările sociale și se anulează cheltuielile accesorii, pentru tranzacțiile realizate înainte de 01 iulie 2017.
Dacă au fost emise decizii de impunere care au fost comunicate contribuabilului, acestea se anulează și se radiază din evidența organelor fiscale în baza unui ”Borderou de scădere”.

Anularea diferențelor la plată se efectuează din oficiu de către organul fiscal, prin emiterea unei decizii de anulare, care se comunică contribuabilului.
Altă secțiune a legii se adresează persoanelor fizice care desfășoară activități independente – persoane fizice autorizate, întreprinderilor familiale, întreprinderilor individuale, care au desfășurat activități economice în România din activități agricole.

În cazul în care persoanele fizice care au realizat venituri din producția agricolă, care au realizat activități de transformare a producției agricole sau care au prestat servicii manuale în zona activităților agricole și care au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, iar acestea nu s-au înregistrat în scopuri de TVA, aceste persoane nu vor fi obligate să achite diferențele de TVA și diferențele la cheltuielile accesorii.

Legea adoptă și procedura de urmat de către autoritatea fiscală în această situație, atât în cazul în care a fost emisă o decizie de impunere, dar și în cazul în care vor urma inspecții ulterioare.

SURSA: BENTA CONSULT