Monitorul Oficial nr. 1028 din 04 decembrie 2018

   Începând cu data de 07 decembrie va intra în vigoare o altă definiție, din punct de vedere fiscal, pentru noțiunea de „clădiri”, raportându-ne la impozitul datorat bugetului local.

Astfel, clădirea reprezintă orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene.

Această nouă definiție reprezintă o modificare adusă art. 453 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificări ulterioare.

Actualele prevederi privind noțiunea de clădire sunt:

Clădire – orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite.

Astfel, se introduce în sfera noțiunii fiscale clădirilor și construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene, fapt pentru care proprietarii (deținătorii) acestor turbine eoliene vor achita impozit la bugetul local. Desigur, trebuie urmată procedura declarativă față de autoritatea locală.