Legea nr. 275 din 2017 privind aprobarea OG nr. 23 din 2017 privind plata defalcată a TVA- ului

În vigoare de la 28 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28.12.2017

Actul normativ modifică și îmbunătățește sistemul de plată defalcată a TVA- ului, aprobat prin OG nr. 23 din 2017 si intră în vigoare la 01.01.2018. Vor aplica în mod obligatoriu sistemul de plată defalcată a TVA- ului, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dacă au debite restante pentru TVA la data de 31.12.2017 și nu plătesc datoria la buget până la data de 31 ianuarie.
Prin datorii restante reprezentând TVA, înțelegem sume mai mari de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, mai mari de 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și 5.000 pentru contribuabilii mici.
 Vor aplica sistemul de plată defalcată a TVA- ului incepand cu 01.01.2018, persoanele înregistrate în scopuri de TVA care se află la 31 decembrie în sfera de aplicare a legislației privind insolvența. În cazul în care ne regăsim în situația de neachitare a TVA- ului restant existentla 31 decembrie 2017, intrarea în sistemul de plată defalcată a TVA- ului se va face începand cu data de 01 martie 2018.
În situația în care o persoană impozabilă nu are datorii restante la data de 31 decembrie, însă în perioada următoare nu are datorii restante de TVA către buget, dar va înregistra datorii restante în perioada următoare, aceasta are obligația să aplice sistemul de plată defalcată a TVA- ului daca nu achită în termen de 60 de zile lucrătoare TVA- ul datorat bugetului.
Dacă o societate va intra în insolvență în perioada următoare, aceasta intră obligatoriu în sfera de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA- ului. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care aplică sistemul de plată defalcată, poate să iasă din acest sistem în termen de 6 luni de la data la care nu se mai află în situația de a nu avea nicio datorie la TVA- ul către buget sau care a ieșit din procedura insolvenței.

  Notă: pot opta pentru plata defalcată a TVA- ului toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, iar ca facilitate primesc o reducere de 5% asupra impozitului pe profit sau asupra impozitului pe venitul microîntreprinderii aferent perioadei în care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului.

Din punct de vedere tehnic se aduc îmbunătățiri față de prevederile normative anterioare:
– nu se aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului pentru situația în care beneficiarul este obligat la plata TVA- ului (taxare inversă) sau pentru regimurile speciale de TVA (regimul bunurilor second-hand, agenții de turism, regimul agricultorilor);
– nu se aplică sistemul de plată defalcată în situația în care plățile sunt făcute de un terț în contul furnizorului, plata se efectuează în natură, prin compensare, respectiv în cazul finanțărilor prin factoring;
– în situația în care o persoană aplică sistemul de plată defalcată a  TVA- ului, încasează  prin numerar sau prin card bancar sume corespunzătoare unor livrării de bunuri sau prestări de servicii, aceasta are obligația să depună fie în numerar fie prin transfer bancar TVA- ul în contul special de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare;
– dacă o persoană impozabilă face plata unei facturi care cuprinde și contravaloarea TVA- ului în contul curent al unei  persoane care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului, aceasta nu va mai fi amendată contravențional dacă în 30 de zile lucrătoare beneficiarul încasării defalcă sumele și transferă în contul de TVA, TVA- ul cuprins în respectiva sumă;
– în cazul plăților făcute în mod eronat în contul curent, plătitorul nu va fi sancționat contravențional dacă persoana care a încasat suma corectează situația și aplică defalcarea TVA- ului în termen de 30 de zile lucrătoare.

Se păstrează obligația ca persoana care aplică sistemul de plată defalcată a TVA- ului, să notifice furnizorii/clienții de aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA- ului și să comunice numărul de cont pentru TVA.
Legea reformulează ușor si contravențiile prevăzute de OG nr. 23 din 2017 privind sistemul de plată defalcată a TVA- ului, însă sancțiunile rămân dacă nu se respectă sistemul de split TVA sub forma îmbunătățită.

SURSA: BENTA CONSULT