Legea nr. 209 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 07 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 875  din 07.11.2017

Începând cu 1 ianuarie 2018 se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri, respectiv la plata impozitului pe
terenuri pentru următoarele active:
– clădiri clasificate în categoria monumentelor istorice, de arhitectură sau de arheologie când acestea au fațada stradală renovată sau reabilitată indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de titularul dreptului de administrare. Dacă în aceste clădiri se realizează activități economice,  pentru încăperile cu destinație economică nu se acordă scutire;
– pentru suprafețele de teren aferente clădirilor clasificate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie. În cazul în care aceste terenuri sunt folosite și pentru activități economice nu se acordă scutire.
Consiliile locale au dreptul să acorde o reducere de impozit pentru acele terenuri neconstruite când acestea se încadrează în terenuri cu regim de monument istoric. Pot beneficia de reducere a impozitului și instituțiile de cercetare care dețin terenuri neconstruibile prin decizia consiliului local.
Legea instituie obligația ca în termen de 30 de zile să fie adoptate normele de aplicare pentru acest temei normativ.