Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 

În vigoare de la 27 octombrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 24 octombrie 2016

– Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 
– Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile legale privind vârsta standard de pensionare. 
– Persoanele interesate trebuie sa incheie un contract de asigurare socială cu casa teritoriala de pensii de la domiciliu/resedinta doar in perioada 27 octombrie 2016-27 aprilie 2017, personal sau prin mandatar (desemnat prin procura speciala).
– Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani anteriori acestei date. 
– Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă (cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dar nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat ), reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
– In concluzie, se va lua in considerare cota de contibutie pentru conditii normale de muncă, aceasta urmând să fie aplicată la valoarea minimă egală cu salariul minim brut din perioadele anterioare vizate de plata retroactivă.
– Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, în termen de 6 luni de la data de 27 octombrie 2016 (27 octombrie 2016-27 aprilie 2017) prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată legal, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate. Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.