Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

În vigoare de la 04 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 511 din 03.07.2017

Actul normativ analizat scutește operatorii economici de drept privat la întocmirea situației/raportării datoriilor cu scadență depășită cu mai mult de 30 de zile. Raportarea a fost prevăzută inițial în OUG nr. 77/1999 modificată prin OUG nr. 22/2016.
În acest context, până la apariția Legii nr. 155/2017 atât pentru operatorii de drept privat cât și pentru persoanele juridice publice a existat obligația raportării facturilor neachitate și a datoriilor exigibile cu scadența depășită de mai mult de 30 de zile către Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie – CPPI Buşteni.
Pentru efectuarea compensării potențialelor datorii reciproce transmiterea raportării trebuia să se facă în mod electronic către o căsuță de e-mail a acestui centru. Până la data prezentei legi nu a fost adoptată procedura de transmitere electronică, nu s-a indicat căsuța de e-mail către care să se efectueze comunicarea.
Practic, prevederea normativă nu a avut aplicare.
Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 155/2017 din data de 06.07.2017, obligația transmiterii acestei raportări devine numai persoanelor juridice de drept public. Încă nu se cunoaște procedura transmiterii electronice și nici adresă de mail către care să se transmită raportarea. Sugerăm colegiilor din instituțiile publice să urmărească evoluția acestor proceduri de compensare.
Tot prin Legea nr. 155 se instituie procedura de urmărire a ordinelor de compensare prevăzute de  Hotărârea Guvernului. nr.685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, aceste rânduri de compensare vor avea un număr unic și sunt în gestiunea centrului de pregătire din cadrul Sucursalei București.