Legea nr. 136 din 13 Iunie 2017 privind aprobarea OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

În vigoare de la 13 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 14.06.2017

Actul normativ intră în vigoare la data de 17 iunie 2017, cu excepția prevederilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii obținut de cercetători, care se vor aplica începând cu salariile lunii Iulie 2017.
Sunt reformulate sau modificate reglementari din Codul fiscal pentru următoarele categorii de situații fiscale:
A) scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii pentru  salariați care efectuează activități  de   cercetare – dezvoltare
B) marcarea cu banderole sau  marcaje a unor produse accizabile
C) restituirea unor accize pentru operatori economici ce efectuează exporturi
A) Scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii pentru salariați care efectuează activități  de   cercetare– dezvoltare
     Sunt scutite de impozit acele activități de cercetare-dezvoltare şi inovare, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobata prin Legea nr. 324/2003, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării.
Un salariat ce efectuează activități de cercetare dezvoltare poate primi scutirea de impozit pe venitul din salarii dacă sunt îndeplinite cumulativ un număr de trei condiții:
1)  scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare, cu indicatori definiți
2) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului
3) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect
B) Marcarea unor produse accizabile
Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să se asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.
C) Restituiri de accize
Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (tutun încălzit ce eliberează aerosol) fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizați care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.
Cuantumul sumei restituite, nu poate depăși suma efectiv plătită la bugetul de stat. Procedura de restituire se va adopta prin normele metodologice de aplicare.