Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 

În vigoare de la 27 mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai  2017

In perioada 2017-2020, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat implementeaza Programul pentru stimularea infiintarii de inteprinderi mici si mijloci, denumit in continuare Programul “Start- up Nation – Romania“. Intreprinderile beneficiare ale Programului “Start-up Nation- Romania” sunt intreprinderile infiintate dupa data de 30 01.2017 de persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau de asociat intr-o alta intreprindere mica sau mijlocie.
Prin programul “Start-up Natinal –Romania “,se acorda un ajutor de minimis unui numar maxim anual de 10.000 de beneficiari
intreprinderi mici si mijlocii in suma maxima de 200.000 lei/beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor.
In procesul de implementare a Programului “Start-up Nation- Romania “, indiferent de sursa de finantare , se utilizeaza atat mecanismul rambursarii cheltuililor efectuate, cat si cel al decontarii cererilor de plata.
Intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, a minimum unui loc de munca pt care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
Intregistrarea pentru obtinerea ajutorului de minimis se realizeaza in urmatoarele etape:
– solicitantul trebuie sa se inregistreze si sa completeze on-line planul de afaceri:
– planul de afaceri corect si integral completat se transmite si se inregistreaza on-line o singura data in cadrul unei sesiuni de inscriere, aplicatia on-line nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi solicitant in aceeasi sesiune de inscriere:
– aplicatia on-line genereaza automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii planului de afaceri si punctajul obtinut.
Evaluarea planului de afaceri se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
– aplicatia on-line genereaza automat punctajul in urma trasmiterii planului de afaceri;
– verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri se efectuaza in ordinea punctajului generat de aplicatia on-line;
– solicitantii pot beneficia de finantarene rambursabila obtinuta in cadrul Programului “ Start- up Nation –Romania “ o singura data.
Plata se face anual in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pt anul respectiv.
In cazul in care se constata ca beneficiarii nu au respectat obligatia pastrarii locurilor de munca si a investitiei pe perioada prevazuta in schema de ajutor de minimis, au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pt a obtine ajutorul de minimis sau au schimbat destinatia acestuia ori se constata ca nu au respectat obligatiile prevazute in contractul de finantare, se recupereaza total ajutorul de minimis acordat.