Legea nr. 105 din 18 Mai 2017
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

În vigoare  din 19 mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0376 din 19 mai  2017

Actul normativ aduce urmatoarele noutati legislative referitoare la angajarea zilierilor:
– perioada maximă pentru care poate fi angajat un zilier este de 90 de zile într-un an, facand excepție angajările de zilieri în activitățile de creștere a ovinelor, cabalinelor, bovinelor și cele din sectorul grădinilor botanice unde perioada maximă anuală pentru care poate fi angajat un zilier este de 180 zile.
– pentru angajările în sectorul de activitate ,,creșterea animalelor’’ (pășunatul oilor, creșterea bovinelor și a cabalinelor) registrul zilierilor se poate completa și săptămânal.
Plata zilierului se efectuează zilnic, cu exceptia situatiei in care durata angajării este mai  mare de 30 zile, caz in care plata poate fi făcută săptămânal, dacă zilierul si-a exprimat acordul scris pentru plata saptamanala.
Registrul zilierilor se comunica la ITM până în data de 5 a lunii următoare,
Remunerația zilierului este supusă numai impozitului pe venit. Nu se datorează asigurări sociale. Munca zilierului nu reprezinta vechime în muncă la stagiul de pensii sau pentru alte prestații sociale.