Legea nr. 1 din 06.01.2017 – privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 015 din 06.01.2017

Actul normativ analizat este unul dintre cele mai așteptate și disputate acte normative din ultima perioadă, deoarece prin acesta sunt abrogate circa 100 de taxe din următoarele legi:
 Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
 Legea cetăţeniei române nr. 21/1991;
 Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice;
 Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
 Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial;
 Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
 Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice;
 Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
 Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu;
 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
Legea intră efectiv în vigoare la data de 01 februarie 2017, iar Guvernul trebuie ca – în 30 de zile – să adopte procedurile de aplicare.

Taxele cu impactul cel mai mare și mai frecvent întâlnite, abrogate prin această lege începând cu data de 01 februarie 2017, sunt:
– timbrul pentru înmatricularea autoturismelor; persoanele ce nu au reușit să își înmatriculeze autoturismele în România, din lipsa sumelor pentru plata taxelor, au această posibilitate;
– taxa pentru finanțarea radio – televiziunii naționale, cunoscută drept taxa radio-tv; cetățenii și societățile ce datorau această taxă nu o vor mai achita; prin legea bugetului de stat, se vor aloca fondurile necesare societății române de Radio-difuziune și societății române de Televizune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare;
– în cazul în care persoanele fizice sunt obligate să publice în Monitorul oficial schimbarea numelui sau pierderi de documente, publicarea anunțului în Monitorul oficial se va face fără perceperea unor tarife.
– obținerea cazierului fiscal se va face în regim de scutire de taxe;
– eliberarea certificatului de producător agricol;
– taxa pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în scopul obținerii de permise;
– unele taxe percepute de Registrul comerțului.