Monitorul Oficial nr. 1110 din 28 decembrie 2018

Ordin ANAF nr. 3236 din 27 Decembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Monitorul Oficial nr. 1115 din 28 decembrie 2018

   Legea nr. 354/2018 aduce o modificare Codului fiscal, în sensul că se introduce o nouă activitate în sfera impozitului pe venitul din activități agricole, supusă impozitării prin tranșe de venit.

Creșterea plantelor medicinale și aromate se va impozita începând cu data de 01 ianuarie 2019, prin aplicarea tranșelor de venit.

Se acordă o scutire de impozit pentru cultura acestor plante aferente unei suprafețe de 2 hectare.

Celelalte categorii de activități agricole rămân în continuare impozabile conform actualei proceduri.

Ordinul ANAF nr. 3236/2018 se adresează distribuitorilor de produse energetice – benzină și motorină – ce au obligația să dețină un atestat de operator economic cu produse accizabile, conform art. 435 din Codul fiscal.

Acest temei normativ reglementează condițiile de obținere a atestatului. Noul termen de obținere este 31.01.2019.

În anul 2018 a fost mai multe acte normative ce reglementează obținerea atestatului (OpANAF nr. 1860/2018, OpANAF nr. 2761/2018) iar principala situație contestată de unii operatori economici a fost solicitarea de a deține un spațiu de depozitare chiar și pentru acele activități de distribuție de produse energetice când nu este cazul prin natura activității – de exemplu un operator economic ce deține mai multe cisterne auto, se aprovizionează direct de la o rafinărie și livrează combustibilii direct în bazinele de depozitare de la o benzinărie.

În prezentul act normativ există două excepții de la obligația deținerii spațiului de depozitare, astfel:

a)      operatorii economici care comercializează produse energetice în baza cardurilor de combustibil către consumatorii finali;

b)      operatorii economici afiliaţi ai operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitari autorizaţi, destinatari înregistraţi sau care deţin atestat de comercializare angro de produse energetice şi care comercializează produse energetice din locaţiile autorizate ale operatorilor economici cu care sunt afiliaţi.

Pentru obținerea atestatului de distribuitor cu produse accizabile – produse energetice, benzină și motorină, un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

c) să aibă înscrisă în obiectul de activitate,  activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea;

d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită;

e) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă – contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice;

g) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor;

h) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea;

i) cantităţile de produse energetice comercializate în baza atestatului trebuie să fie recepţionate şi livrate fizic doar din depozitul angro autorizat;

j) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.

Pentru operatorii economici afiliți, sunt obligatoriu de respectat următoarele condiții, pentru obținerea atestatului:

a)      să aibă înscrisă în obiectul de activitate, activitatea de comercializare în sistem en détail de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea;

b)      societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;

c)      să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii,

d)     spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepţia skidurilor GPL;

e)      spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate şi pompe de distribuţie de carburanţi, verificate metrologic;

f)       spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuţie de carburanţi şi aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor;

g)      spaţiul de comercializare GPL trebuie să deţină obligatoriu avizul de instalare şi funcţionare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR);

h)      spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere a zonelor de descărcare în rezervoare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea.

Ordinul adoptă și formatul cererii depuse de operatorul economic pentru obținerea atestatului, mai adopta procedura efectivă de comunicare a soluționară cererii și procedura/condițiile de revocare a atestatului.