Monitorul Oficial nr. 0003 din 03 ianuarie 2019

Lege nr. 346 din 27 Decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

Monitorul Oficial nr. 0004 din 03 ianuarie 2019

 

Legea nr. 344/2018 aduce o modificare redundantă legislației privind disciplina plăților cu numerar, reglementate de Legea nr. 70/2015, respectiv:

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor.”    

Mai exact, când un operator economic aflat în sfera de reglementare a plăților în numerar – fie că este persoană juridică, fie că este o persoană fizică ce desfășoară activități independente, în momentul în care efectuează plăți către persoane fizice, prin intermediul rețelelor de internet banking, trebuie să dețină documente justificative pentru efectuarea plăților. Redundanța prevederii normative este generată de faptul că o astfel de reglementare similară există în Legea contabilității.

Tot prin această lege se extind faptele considerate contravenții, chiar pentru nerespectarea obligației de a exista documente justificative prin temeiul normativ recent publicat.

În acest sens, sunt considerate contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei, următoarele fapte:

  • Acordarea la clienții ce sunt operatori economici, a unor avantaje dacă plătesc cu numerar;
  • Fracționarea sumelor de plată în scopul efectuării de plăți în numerar;
  • Lipsa unor documente justificative pentru plățile efectuate de operatorii economici.

Se păstrează același plafon al plăților cu numerar în sensul că un operator economic poate să facă plăți în numerar de până la 5.000 lei/zi, respectiv suma maximă zilnică a tuturor plăților în numerar către toți operatorii economici, să nu depășească suma de 10.000 lei. Plățile în numerar către persoane fizice nu pot să depășească suma de 10.000 lei/beneficiar. Depășirea plafonului aduce o amendă de 10% din suma peste plafon.

Legea nr. 346/2018 aduce mai multe modificări punctuale, tehnice, cu privire la legislația cazierului fiscal.

Principala modificare este foarte benefică persoanelor interesate să obțină un cazier fiscal, în sensul că cererea de solicitare a cazierului poate fi trimisă electronic, prin procedura de transmitere la distanță a documentelor, conform Codului de procedură fiscală. Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.

Legea aduce și alte modificări punctuale, dintre care amintim:

În cazul decesului contribuabilului sau în cazul radierii persoanei juridice, ștergerea datelor din cazierul fiscal se realizează în termen de 1 an de la aceste evenimente;

Reprezentanții legali ai unor operatori economici aflați în inactivitate fiscală vor avea înscrise în cazierul fiscal această situație, cu excepția practicianului în insolvență desemnat în condiția legii, în procedura simplificată de insolvență.