Lege nr. 111 din 16 Mai 2018

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial nr. 422 din 17.05.2018

Legea nr. 111/2018 aduce câteva modificări Codului fiscal, extinzând categoriile de persoane ce beneficiază de scutire pentru plata taxelor locale asupra impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren.

În esență, legea păstrează scutirea la plată a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu în proprietate sau în copoprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, respectiv gradul I de invaliditate și extinde scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care supraveghează, au în îngrijire sau în întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat, respectiv gradul I de invaliditate. Scutirea se acordă pe perioada în care se exercită această îngrijire.

Din punct de vedere procedural, scutirea operează de la data de 1 a lunii următoare celei în care sunt prezentate documentele justificative la Direcția de taxe locale.

În mod similar, terenul aferent locuinței deținute de persoanele menționate mai sus, este scutit de impozit la bugetul local.

Legea păstrează scutirea pentru impozitul la bugetul local pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și extinde această scutire pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Similar celorlalte impozite scutite la plată, scutirea se aplică cu data de 1 a lunii următoare celei în care au fost depuse documentele justificative la Direcția de impozite și taxe locale.

Sursa: Benta Consult