Impozitul pe clădiri

Impozitul pentru clădiri este calculat în funcție de destinația clădirii, fără să mai existe diferențe semnificative între cladirile deținute de persoane fizice și cele deținute de persoane juridice. Astfel, conform Codului fiscal, putem vorbi despre clădiri rezidențiale, folosite strict în scop de locuit, clădiri nerezidențiale, utilizate în scop economic, sau clădiri cu destinație mixtă, adică cele folosite atât în scop rezidențial, cât și în scop nerezidențial.

Impozitarea clădirilor deținute de persoane fizice (art.457-459 din Codul fiscal):

  • Cladiri rezidențiale – Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote situate între 0,08% și 0,2%.Valoarea impozabilă a unei este ajustată în funcție de rangul localității și zona de amplasare, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție.
  • Cladiri nerezidențiale – impozitul se calculează prin aplicarea unei cote între 0,2 și 1,3% asupra valorii. Prin excepție, pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Prin clădiri nerezidențiale se înteleg spațiile folosite pentru activități administrative, comerciale, de agrement, financiar – bancare, sociale, turistice, inclusiv sedii ale persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale/familiale sau profesiilor liberale: medici, avocați, arhitecț, experți contabili, traducători etc.

  • Nu se încadrează aici clădirile care sunt închiriate pentru locuit, indiferent dacă închirierea se face către o persoană juridică. Dacă, însă, persoana juridică își declară în acel imobil sediu social ori punct de lucru, atunci se consideră că acesta este folosit pentru activități economice și, în consecință, se datorează pentru acesta impozit pe clădiri nerezidențiale.

Valoarea impozabilă a clădirii trebuie actualizată cel puțin o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

  • Clădiri cu destinatie mixtă – In cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoara o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial (acestea pot fi identificate din documentația cadastrală sau din contractul de închiriere/ comodat), impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, determinat dupa regulile prezentate anterior, chiar dacă la adresa respectivă este declarat un sediu fără activitate economică.

În București pentru anul 2019, au fost puse în dezbatere publică nivelurile impozitelor (cota de impozitare 2019) și al taxelor locale, urmând a fi aprobate în decembrie.

Cota de impozitare 2019 pe cladiri datorată de persoanele fizice

– Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2019 este 0,1%;

– Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2019 este  0,2%.

 

Impozitarea clădirilor deținute de persoanele juridice (art.460 din Codul fiscal)

  • pentru clădirile rezidențiale (adică cele folosite pentru închiriere în scop de locuință ori care sunt contruite pentru a fi vândute ca și locuințe), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
  • pentru clădirile nerezidențiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% si 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii;
  • pentru clădirile cu destinație mixtă, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața de locuit cu impozitul calculat pentru suprafața folosită pentru activitatea economică.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În cazul în care proprietarul persoana juridică al clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a cladirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referințăcota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

Cota de impozitare 2019 / taxa pe cladire datorată de persoanele juridice

– Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2019 este  0,2%;

– Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2019 este  1,5%.

 

Concluzii

Impozitul pe clădiri nu mai ține cont de calitatea proprietarului persoană fizică sau persoană juridică, ci de scopul utilizării clădirii. Astfel, impozitele sunt structurate în următoarele 3 categorii:

  1. folosirea clădirii în scop rezidențial/locuință, cu cota de impozitare 2018 între 0,08% și 0,2%;
  2. folosirea clădirii în activități economice (sedii PFA, sedii firmă, cabinete etc) cu procente de impozitare (cota de impozitare 2019) între 0,2% și 1,3%, cu condiția ca aceste clădiri să fie reevaluate/ construite/ achiziționate în ultimii 5 ani.
  3. folosirea clădirii în activități economice dar construcția nu este reevaluată în ultimii 5 ani, când cota de impozitare 2018 este de 2% din valoarea clădirii.