Impozitul forfetar reglementat prin Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Actul normativ se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2017 persoanelor juridice romane“care desfăşoară activităţi corespunzătoarec odurilor CAEN apartinand clasei 5, respectiv:
5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţeş iperioade de scurtă durată”,
5530 – “Parcuri pentrur ulote, campingurişi tabere”,
5590 – “Alte servicii de cazare”,
5610 – “Restaurante”,
5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
5630 “Barurişialteactivităţi de servire a băuturilor”.

Avand in vedere :
– Prevederile art. 1 care stabilesc aplicabilitatea acestei legi societatilor care “desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN” de mai sus.
Prevederile art.3 care mentioenaza drept conditie de aplicabilitate a acestui impozit forfetar simpla existenta scriptica in actul constitutiv a cel putin unuia dintre codurile CAEN precitate:
“Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:
a)aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1; 
b)nu se aflăînlichidare, potrivitlegii. “
Prevederile anexelor 1-3 conform carora modul de calcul al impozitului forfetar se bazeaza pe mai multe variabile precum: suprafata si localitatea in care se desfasoararespectivaactivitate;
Lipsa normelor metodologicede aplicare a Legiinr. 170/2016 (acestea urmeaza a fi publicate in termen de 90 de zile de la data de 14.10.2016)

Apreciem ca este prematur sa ne exprimam cu privire la aplicabilitatea impozitului forfetar societatilor care nu desfasoara activitatile sus mentionate, dar care se regasesc in actul constitutiv al acestora intrucat din textele legale aratate anterior legiuitorul a inteles sa foloseasca 3 notiuni distincte contradictorii: activitati desfasurate, activitati mentionate in actul constitutiv si variabilele care sunt utilizate pentru calculul impozitului.