Publicat în Monitorul Oficial

Partea I nr. 694 din 15 septembrie 2015

Camera Deputaţilor salută iniţiativa Comisiei de a acţiona împotriva evaziunii fiscale a societăţilor şi susţine scopul acesteia de a garanta faptul că statele membre deţin informaţiile necesare pentru protejarea bazelor de impozitare şi pentru combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale licite şi ilicite şi a planificării fiscale agresive.

Se urmareste consolidarea instrumentelor şi mecanismelor instituite de Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, prin măsuri la nivelul Uniunii Europene.

Promovarea transparenţei fiscale sporite la nivel internaţional vizează, în esenţă, susţinerea manifestată de Uniunea Europeană pentru activitatea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS) şi precizează că România şi-a asumat, prin legislaţia naţională, prevederile Liniilor directoare privind preţurile de transfer, emise de OCDE pentru companiile multinaţionale şi administraţiile fiscale.