Publicat în Monitorul Oficial

Partea I nr. 694 din 15 septembrie 2015

Hotararea vizeaza iniţiativa Comisiei de a implementa un pachet de măsuri menit să combată evaziunea fiscală şi planificarea fiscală agresivă, prin îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre în ceea ce priveşte deciziile fiscale care au un impact frontalier, ţinându-se cont de faptul că, în prezent, se schimbă foarte puţine informaţii cu privire la deciziile fiscale.

Camera Deputaţilor este în consens cu Comisia Europeană în ce priveşte nevoia de a îmbunătăţi şi armoniza la nivelul Uniunii schimbul de informaţii fiscale dintre statele membre, pentru a împiedica anumite practici fiscale abuzive ale societăţilor. Informaţiile ar trebui comunicate într-un timp scurt după emitere, fapt pentru care ar fi necesar să se stabilească intervale regulate de comunicare a acestora.

Se susţine consolidarea instrumentelor şi mecanismelor instituite de Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, prin măsuri la nivelul Uniunii Europene, în scopul creşterii transparenţei în materie de fiscalitate.

Se susţine extinderea aplicabilităţii Directivei 2011/16/UE prin includerea schimbului automat de informaţii pentru deciziile fiscale în avans, în condiţiile în care prezenta propunere nu va exceda sau încălca cadrul legislativ naţional şi nu va genera costuri de conformare suplimentare, respectiv povară administrativă nejustificată.

Camera Deputaţilor evidenţiază faptul că “soluţiile fiscale individuale anticipate”, respectiv “acordul de preţ în avans”, sunt reglementate în legislaţia naţională prin art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans.

Prin urmare, actele normative naţionale pentru emiterea de soluţii fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans se încadrează în definiţia preliminară a deciziilor fiscale transfrontaliere, urmând ca, ulterior adoptării directivei, să fie realizat schimbul automat de informaţii cu toate statele membre, respectiv cu Comisia Europeană.