În vigoare de la 06 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 591 din 06 august 2015

Angajatorii stabilesc cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.

Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă;

b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie;

c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă;

d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;

e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţiilor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă;

g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul initial;

i) alte clauze considerate necesare de către părţi.

Angajatorii vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanţă», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă. Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie.

În cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic.

Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.