Hotărârea nr. 49 din 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 02 februarie 2015.

În vigoare de la 02 februarie 2015

Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi de furnizorii de dispozitive medicale.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală pe baza cardului naţional sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni. Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat pot fi utilizate şi adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS.