Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 29 ianuarie 2019

Prin Hotărârea nr 23/2019 au fost aprobate tarifele pentru activitatea de eliberare/reînnoire a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire şi de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, astfel:

  • Eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire – 193 lei
  • Reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire – 130 lei
  • Efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor – 114 lei. Pentru fiecare km parcurs peste 50 km se taxează beneficiarul în plus cu valoarea de 0,22 lei/km.

Cheltuielile privind eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, precum şi inspecţia echipamentelor de aplicare sunt formate din cheltuieli materiale, cheltuieli administrative, cheltuieli indirecte şi sunt suportate de către beneficiar.

  • Tariful pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului este calculat pentru un cursant. Tariful pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire se achită înainte de participarea la cursul de instruire.
  • Tariful pentru efectuarea inspecţiei echipamentelor este calculat pentru inspecţia unui echipament; timpul necesar efectuării acesteia este de 2 ore. Tariful pentru inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor se achită înainte de efectuarea inspecţiei.
  • Tariful pentru efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor este calculat pentru deplasarea autolaboratorului în limita a 50 km.

Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire se eliberează după efectuarea instruirii iniţiale care se desfăşoară pe o perioadă de 4 zile, respectiv 24 de ore, din care 18 ore de curs şi 6 ore pentru examinarea cursanţilor.

Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire se reînnoieşte după efectuarea instruirii suplimentare care se desfăşoară pe o perioadă de două zile, respectiv 14 ore, din care 8 ore de curs şi 6 ore pentru examinarea cursanţilor.

Sumele pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire şi pentru inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor se încasează de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, pe baza facturilor emise de oficiile fitosanitare judeţene, şi constituie venituri proprii.