Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

În vigoare din 4 mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017

HG nr. 284/2017 modifică normele de aplicare pentru Codul fiscal în sensul OUG nr. 84/2016 si OUG nr. 3/2017 astfel:

a) TVA – procedura de urmat la reînregistrarea în scopuri de TVA a operatorului economic ce a avut codul de TVA anulat, în scopul emiterii documentelor pentru ca beneficiarul să poată deduce TVA.
b) Impozit pe profit – mai multe exemple de calcul al impozitului pe profit când o societate realizează venituri neimpozabile și implicit o cotă de cheltuieli devine nedeductibilă,
c) Reguli de recuperare a pierderii fiscale de către societățile ce au devenit microîntreprinderi – când este cazul,
d) Impozitul pe venitul din salarii – scutiri pentru activitatea sezoniera prevăzut la CAEN din art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific,
e) Proceduri de urmat când microîntreprinderea majorează capitalul social la suma de 45.000 lei și decide să achite impozit pe profit
f) Proceduri de urmat la vânzarea bunurilor din proprietatea personală cu prețuri mai mari de 450.000 lei, când se achită impozit pe venit pentru ce depășește plafonul.
g) Câteva clarificări pentru asigurările sociale ca urmare a eliminării plafonului pentru asigurările sociale aferente salariilor,
h) Mai multe exemple de calcul pentru ajustarea TVA pentru bunurile de capital,
i) Aplicarea regimului special al TVA pentru agricultori.

Se stabileste procedura pe care trebuie sa o urmeze societatea ce a avut codul de TVA anulat de autoritatea fiscală, a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii în această perioadă și după data de 01.0.2017 se reînregistrează în scopuri de TVA. Noile reglementări stabilesc că beneficiarul – persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, poate să deducă TVA de la achiziție după ce se reînregistrează în scopuri de TVA furnizorul.
Procedura fiscală adoptată prin HG nr. 284/2017 ține cont de situațiile posibile din practică:

a) persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, respectiv a depus declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, dar nu a emis facturi. În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care să includă informaţiile obligatorii ale unei facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, care a fost colectată în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Aceste facturi nu se includ în decontul de taxă, dacă nu există diferențe.
b) persoana impozabilă a colectat TVA pentru operaţiunile taxabile, respectiv a depus declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită şi a emis facturi.
În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecţie. În situaţia în care nu există diferenţe între taxa colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, facturile emise după reînregistrare nu se includ în decontul de taxă.
c) persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată dar a emis facturi.
În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecţie conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de corecţie nu se înscriu în decontul de taxă, ci se declară în ci în «Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat”.
Se datorează obligaţii fiscale accesorii de la data la care avea obligaţia să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până la data plăţii taxei, în baza declaraţiei menţionate.
d) persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată şi nu a emis facturiÎn această situaţie, facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA nu se înscriu în decontul de taxă ci în «Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat”
  
Persoana impozabilă datorează obligaţii fiscale accesorii de la data la care avea obligaţia să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până la data plăţii taxei, în baza declaraţiei menţionate.