HG nr. 949 din 2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea OUG nr. 193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În vigoare de la 05 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 05.01.2018

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro echivalentul lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit, dar pot accepta la plată şi alte instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.
Beneficiarii  plăţii  care  acceptă  la  plată  carduri, informează  persoana solicitantă cu  privire  la  suma  maximă  care  poate  fi  furnizată  ca  avans  în numerar.
Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, beneficiarii plăţii încheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.
În contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, în cazul în care se acordă avans în numerar, in condiţiile de furnizare a acestuia.
Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile  acceptante  asigură  emiterea  unei  chitanţe,  în  conformitate  cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plăţii.
În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei, un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.
Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, se tipăreşte în două exemplare si sunt semnate de  către  operatorul  de  la  ghişeu,  din  care  un  exemplar  se  înmânează utilizatorului de card.
Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii asigură transmiterea către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care  cuprinde  defalcarea  sumei  totale  plătite  pe  obligaţii  de  plată  şi  data efectuării plăţii. Sumele reprezentând obligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii – analitic, cont beneficiar în aceeaşi zi sau în cazul plăţilor efectuate, după o anumită  oră  stabilită  prin  contract,  cel  târziu  în  prima  zi  lucrătoare  de  la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

SURSA: BENTA CONSULT