Monitorul oficial nr. 151 din 26.02.2019

Prin OUG nr.114/2018 a fost redus numărul activităților în cadrul cărora pot fi angajați zilieri. Începând cu 01 ianuarie 2019, mai pot fi angajați zilieri doar în agricultură, silvicultură și piscicultură.

Rămâne în continuare posibilitatea anumitor operatori economici de a efectua servicii de intermediere între persoanele fizice ce doresc să fie zilieri și potențialii angajatori. Această intermediere este permisă operatorilor economici acreditați.

Actul normativ analizat autorizează procedura de acreditare a agențiilor de intermediere pentru munca oferită de zilieri. Acreditarea operatorilor economici se realizează de către Agenția națională pentru ocuparea forței de muncă ANOFM. Se supun obligației de acreditare societățile înființate în România conform Legii nr.31/1990 privind societățile ce au cod CAEN 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forțelor de muncă, când doresc să efectueze intermedieri în legătură cu activitatea de zilieri.

Condițiile minime pentru a se obține acreditarea sunt:

  •  Obiectul de activitate al societății să fie cod CAEN 7810;
  •  Solicitantul să dispună de o bază materială pentru realizarea serviciilor;
  •  Cel puțin 25% din personal să aibă studii superioare într-una din specialitățile: psihologie, pedagogie, drept, de minim 2 ani în domeniul muncii;

Pentru obținerea acreditării, operatorul economic interesat va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

a)                       Certificat constatator de la Registrul Comerțului;

b)                       Actul constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate;

c)                       Acte doveditoare sau declarația pe propria răspundere pentru reprezentatul legal al societății din care să rezulte că nu a săvârșit infracțiuni în domeniul economic;

d)                      Documente privind existența spațiului de lucru;

e)                       Documente privind existența bazei materiale;

f)                        Documente privind personalul cu studii superioare;

Soluționarea cererii se va face într-un termen de maxim 30 de zile pentru o documentație depusă complet.

Termenul poate fi prelungit o singură dată cu maxim 15 zile din motive obiective.