HG nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 –
privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În vigoare de la 29 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0950 din 29.11.2017

Actul normativ stabilește salariul minim brut pe țară garantat la plată la suma de 1.900 lei / lună, începând cu luna ianuarie 2018.
Acest salariu corespunde unui timp de lucru mediu lunar de 166,666 ore, respectiv suma de 11,40 lei/oră.

De această sumă vom ține cont și la respectarea altor obligații legale, dintre care amintim:
– negocierea transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat, în contextul OUG nr. 82 din 2017 care impune această negociere în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017;
-recalculul asigurărilor sociale pentru contractele de muncă cu timp parțial, când valoarea salariului brut este mai mică decât salariul minim pe economie, când acest salariu este singura sursă de venit a persoanei fizice și nu identificăm nicio excepție; În acest sens, valoarea minimă a asigurărilor sociale achitate pentru contracte de muncă cu timp parțial este de 1.900 lei x 35% = 665 lei (contribuție la sănătate 10% și contribuție la asigurările sociale pensii 25%). Pentru contracte unice de muncă cu timp parțial cu suma mai mică de 665 lei rezultă un rest de plată negativ.
Pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap într-un număr de 4% pentru angajatorii care depășesc 50 de
salariați, se achită această sumă de 1.900 lei pentru fiecare persoană neîncadrată.

SURSA: BENTA CONSULT