HG nr. 804 din 2017 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28 din 1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479 din 2003

În vigoare de la 20 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 907 din 20.11.2017

Actul normativ modifică normele de aplicare privind obligatia de utilizare a caselor de marcat fiscale. Se extind situaţiile în care se impune obligația utilizării casei de marcat fiscale. Foarte important, trebuie analizat textul în paralel cu OUG nr. 28 din 1999 privind casele de marcat.
Prin operatori economici înțelegem persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi oricare alte entităţi, cu excepţia  instituţiilor  publice,  care  încasează pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu  numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de
servicii efectuate direct către populaţie.

Din actul normativ reținem doua aspecte importante:
– se extinde obligația emiterii bonului fiscal și pentru încasările de la persoane juridice. Obligație care nu este prevăzută în OG nr. 28 din 1999, adică norma adaugătă la lege;
– substitutele de numerar sunt bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, tichetele sociale, tichetule Rabla şi altele asemenea.
Operatorii economici au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau pentruserviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal.
Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal pentruîncasarea contravalorii livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii şi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.
Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale  pentru  care  s-a obţinut  autorizaţia  de  distribuţie  emisă  de  comisia  de  autorizare  a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic.
Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale.
Jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice este documentul de control pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale, precum şi toate operaţiunile din regimul de înregistrare şi raportul fiscal de închidere zilnică.
Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv peziua de lucru, care conţine în mod detaliat date care se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză  pe  termen  lung,  odată  cu  emiterea  acestui raport.  Comanda  de  închidere  zilnică  a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică şi obligatorie.
În raportul fiscal de închidere zilnică se vor înregistra numărul şi suma totală rezultată în urma operaţiilor de reducere, majorare, anulare, efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale, sumele de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare tip de mijloc de plată utilizat de aparat, cu excepţia activităţii de taximetrie.
Utilizatorii  pot  achiziţiona  consumabile  destinate  aparatelor  de  marcat electronice fiscale de la orice operator economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiţia respectării prevederilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d) din ordonanţa de urgenţă.
Operatorii  economici  care  solicită  autorizaţie  de  distribuţie  a  aparatelor  de  marcat electronice  fiscale,  nu pot  fi  autorizaţi  în  situaţia  în  care  aceştia/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.
Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI Bucureşti, care va aplica o etichetă care cuprinde numărul  avizului  tehnic.
Eticheta  este  asigurată  de  către  Institutul  Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI Bucureşti şi va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită.
În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul notifică distribuitorul sau  unitatea  de service  acreditată  după  caz,  păstrând  dovada  notificării  defecţiunii,  iar reconstituirea cărţii de intervenţii şi prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în 72 de ore de la anunţarea defecţiunii. Modalitatea de notificare este cea prevăzută de
părţile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior.
Activităţile de service vor fi asigurate de tehnicienii distribuitorului autorizat sau de tehnicienii de
service ai unităţilor aflate în reţeaua de service a acestuia la data retragerii dreptului prevăzut la alin. (1), precum şi prin tehnicieni ai unor noi unităţi acreditate ulterior acestei date.
Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate din reţeaua acestuia după caz, care va verifica integritatea sigiliului fiscal şi datele înscrise în bonul fiscal.

Sursa: Benta Consult