HG nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 777 din 10.09.2018

  Legiuitorul extinde aplicarea legii prevenției și pentru câteva contravenții reglementate de legislația caselor de marcat fiscale, printre care amintim obligația operatorilor economici de a se dota cu case de marcat cu memorie electronică, pentru care termenul de dotare a fost depășit, iar suspendarea termenului de a aplica contravenții s-a încheiat pentru marii contribuabili.

Următoarele contravenții intră în sfera aplicării prevenției:

  • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de legislație;
  • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
  • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prin care clientul poate să nu plătească bunurile dacă nu i se înmânează bonul fiscal;
  • nerespectarea obligației utilizatorilor caselor de marcat de a utiliza consumabilele corespunzătoare;
  • nerespectarea obligației de a asigura funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia și de a permite intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate;
  • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Un operator economic supus unei inspecții ce se află în situația posibilă de a fi sancționat contravențional cu una dintre contravențiile aflate în sfera legii prevenției, la momentul inspecției va fi sancționat cu avertisment și are obligația să remedieze situația deficitară într-un termen de maxim 90 de zile de la constatare.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, echipa de inspecție verifică aplicarea planului de remediere și în cazul în care nu s-au respectat măsurile dispuse prin planul de remediere, atunci are dreptul să aplice amenda contravențională.

Dacă respectiva contravenție este enumerată în HG nr. 33/2018, temei normativ ce reglementează contravențiile supuse prevenției, iar echipele de inspecție nu aplică procedura prevenției, prin efectul legii, se consideră că procesul verbal de sancționare contravențională este unul nul. Un operator economic ce beneficiază de măsura prevenției, timp de 3 ani, nu mai poate solicita aplicarea clemenței pentru aceeași contravenție.