HG nr. 512 din 20 Iulie 2017 privind  stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă

În vigoare de la 20 Iulie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 592 din 24.07.2017

Actul normativ analizat astăzi se adresează persoanelor ce lucrează în sectorul public. Pentru aceste categorii de persoane, legiuitorul a stabilit o nouă zi liberă în data de 14 august 2017.
Perioada 12 – 15 august 2017 este formată din zile libere, având în vedere că 12 și 13 august 2017 cad in zile de sâmbătă și duminică, iar ziua de 15 august este liberă conform Codului Muncii.
Pentru această zi liberă, salariații din sectorul public vor lucra ori cu program normal în ziua de 19 august  2017, ori cu actual programude lucru, care se va prelungi în mod corespunzător, astfel ca timpul liber să fie recuperat până în data de 25 august 2017.
Nu beneficiază de această zi liberă următoarele categorii de persoane din sistemul public:
–  persoanele ale căror locuri de muncă sunt încadrate într-un proces de producție sau într-o activitate ce nu poate fi întreruptă prin specificul acesteia;
– magistrații și celelaltecategorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești ce au în soluționare procese cu termen in 14 august 2017 și nici participanții în aceste procese nu beneficiază de această zi liberă;

Încasările din Trezorerie provenite de la instituțiile de credit în data de 14 august 2017, se vor contabiliza cu această dată, iar pentru serviciul datoriei externe sau alte obligații similare, Ministerul Finanțelor Publice organizează un program special de lucru pentru Trezorerie.  Hotărârea nu se aplica salariaților din sectorul privat. Acordarea în data de 14 august 2017 a unei zile libere  pentru salariații din sectorul privat rămâne la latitudinea angajatorului, în funcție de programul de lucru agreat anterior, evident, după discuții cu salariații.