HG. nr. 419 din 09 Iunie 2017 privind aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

În vigoare de la 09 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 436 din 13.06.2017

Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice va intra in vigoare in data de 01.08.2017, iar prin  HG nr. 419/2017 au fost adoptate normele de aplicare pentru Legea insolvenței persoanei fizice.
Formele procedurii de insolventă pentru persoanele fizice sunt următoarele:
a)  procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor
b) procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active
c) procedura simplificată de insolvența
Pentru realizarea acestor proceduri de insolvență au fost necesare adoptarea unor noi instrumente juridice și stabilirea unor reguli și principii de aplicare a legii.
O persoană fizică aflată în stare de insolvență poate depune la comisia de  insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței bazată pe baza unui plan de rambursare a datoriilor.     Dacă aceeași persoană fizică considera că situația sa este iremediabil compromisă, iar un plan de rambursare a datoriilor nu va putea fi aplicat, atunci va solicita instanței  judecătorești competentă, deschiderea procedurii de insolvență prin lichidarea de active.
O persoană fizică aflată în procedura insolvenței poate solicita procedura insolvenței simplificate, in urmatoarele situatii:
– când datoriile sunt mai mici de 10 salarii minime pe economie
– cand nu are bunuri sau venituri urmăribile
– cand are vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut mai mult de jumătate din capacitatea de muncă.
HG nr. 419/2017 dezvoltă modul în care pot fi realizate aceste proceduri de insolventă. În acest sens, au fost adoptate:
– reguli privind procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor
– procedura judiciară de insolvență prin lichidarea activelor
– reguli privind remunerația evaluatorilor, administratorilor și a lichidatorilor și proceduri de publicitate în buletinul insolvenței
Analiza câtorva aspecte particulare privind procedura insolvenței bazată pe un plan de restituire a datoriilor:
– comisia de aprobare a acestui tip de proceduri va avea în vedere ca persoana fizică să beneficieze de un trai rezonabil în perioada insolvenței;
– in acest sens, se va avea în vedere valoarea cursului minim lunar, valoarea cheltuielilor profesionale și de școlarizare, prețul utilităților și alimentelor, componența și structura familiei debitorului, eventuale situații speciale privind sănătatea.
Persoana insolventă are obligația să notifice creditorii, iar într-o perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, aceștia trebuie să:
– transmită debitorului informații cu privire la sumele solicitate la plată să depună diligențe pentru un potențial acord de restructurare/eșalonare a datoriei
Cererea împreună cu documentele justificative se vor depune la comisia județeană unde persoanaîși are  domiciliul sau reședința.         În vederea soluționării cererii, persoana în insolvență este invitată în termen de 5 zile de la primirea cererii, pentru ascultarea persoanei fizice.
Administratorul procedurii analizează informațiile trimise de creditori, dar și de potențiali debitori, pentru elaborarea tabelului preliminar de creanțe. Acesta trimite comisiei de insolvență planul de rambursare al datoriilor în vederea evaluării fezabilității acesteia.
Pentru a evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvență verifică cel puțin:
– capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare în raport cu bunurile și veniturile urmăribile și cuantumul datoriilor;
– cuantumul total al sumelor pe care debitorul consideră că îl va plăti creditorului.
Comisia de evaluare emite un raport de analiză care se comunică administratorului procedurii. Acesta va fi preluat pentru întocmirea planului de achitare a datoriilor, plan ce se comunică tuturor creditorilor cunoscuți.