Monitorul Oficial nr. 0282 din 12 aprilie 2019

 

HG nr. 213/2019 modifică punctual mai multe norme de aplicare pentru taxa pe valoarea adăugată.

O primă modificare se referă la cota de TVA pe care o va utiliza furnizorul când realizează mai multe livrări sau prestări de servicii în cadrul aceluiași contract. Cu această ocazie, trebuie să se identifice operațiunea principală și tranzacțiile accesorii.

O tranzacție este accesorie unei tranzacții principale dacă aceasta nu reprezintă un scop în sine, ci modul în care se va realiza tranzacția principală.

Tratamentul fiscal al tranzacțiilor accesorii din punctul de vedere al TVA  va fi același cu al tranzacției principale cu privire la cota/scutirile de TVA/locul prestării de servicii etc.

În concluzie, acele tranzacții accesorii au același regim pentru TVA ca și tranzacția principală.

O altă modificare se referă la vânzările de bunuri sub formă de pachet, când unul din bunuri conține cota de TVA de 19%, iar celălalt bun are o cotă redusă de TVA.

Legiuitorul stabilește faptul că, în măsura în care contravaloarea bunurilor poate fi separată, se va aplica pentru fiecare bun cota corespunzătoare. În cazul în care nu se poate face o diferențiere, se va aplica cota standard de TVA de 19%.

O ultimă modificare se referă la faptul când se comercializează un pachet de bunuri și servicii, supuse atât cotei standard de TVA, cât și cotelor reduse, și se poate determina o operațiune principală. În acest caz, cota de TVA este cota operațiunii principale.

De exemplu, pentru accesul la un eveniment sportiv, unde cota de TVA este de 5%, se acordă accesul la parcare (cotă de TVA de 19%) dar și produse alimentare (cota de TVA de 9%). Cota de TVA aplicabilă este cota de 5%, chiar dacă se poate identifica componenta de preț.

OMFP nr. 1948/2019 aprobă soluția Comisiei Centrale Fiscale nr. 1/2019. Această soluție este una în domeniul loteriei bonurilor fiscale, pentru bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar.

În momentul în care casa de schimb valutar achiziționează o sumă în valută de la un client, pentru care se plătesc lei, suma ce se va lua în considerare la extragere este contravaloarea sumei în lei.