Exista in sarcina cabinetelor medicale individuale obligatia de a plati TVA pentru activitatiile secundare?

Conform actului dumneavoastra constitutiv, obiectul de activitate principal al cabinetului medical consta in prestarea de servicii de asistenta medicala specializata, fapt ce respecta prevederile art. 15 din OG nr. 124 din 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale:
1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei”

Conform art. 292 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal profitul obtinut in urma prestarii de servicii medicale nu este supus taxei pe valoare adaugata atat timp cat activitatea desfasurata este inclusa intr-una dintre urmatoarele operatiuni de interes general:
1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:
a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi;
b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari, precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari.

Scutirea precizata mai sus este de stricta interpretare, aceasta gasindu-si aplicarea doar asupra acelor activitati care se incadreaza in cele descrise mai sus, respectiv asupra activitatii principale pentru care este autorizat Cabinetul Individual Medical (de asistenta medicala specializata);

Astfel, pentru profitul realizat in urma desfasurarii activitatii principale nu veti plati TVA.

In ceea ce priveste profitul realizat din activitatile secundare pe care le-ati autorizat, care sunt compatibile cu activitatea principala, mentionam ca in situatia in care se depaseste plafonul de 220.000 lei, respectiv 65.000 euro din aceste activitati, atunci Cabinetul Individual Medical vadeveni platitor de TVA, insa numai raportat la profitul realizat din desfasurarea activitatilor secundare (activitati nemedicale, respectiv de cercetare-dezvoltare), nu si prin raportare la profitul realizat din activitatea principala;

In situatia in care veti avea de platit facturi emise de furnizori ce vor avea inclus in pret si TVA-ul, atunci in functie de profitul obtinut la nivelul cabinetului (profit din activitati medicale si profit din activitati nemedicale) se va stabili o pondere in functie de care se va deduce TVA-ul.

Astfel, se va imparti profitul realizat din activitatile medicale la profitul realizat din activitatile nemedicale, caz in care va rezulta un procentaj ce se va aplica la operatiunea de deducere a TVA-ului din facturile primite de la furnizori (ce vor avea TVA).