Decretul nr. 356/2015 privindpromulgareaLegiipentrucompletarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal 

Publicat în Monitorul Oficial din 25 martie 2015

În vigoare de la 25 martie 2015

Articolul din Codul fiscal pe care aceasta lege il completeaza, reglementeaza stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit.

În cadrul anului fiscal curent pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului sau municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole. Comisia este formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.