Decretul nr. 347/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

Publicat în Monitorul Oficial din 20 martie 2015

În vigoare de la 20 martie 2015

Ordonanta stabileste masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene, care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformităţii produselor şi supravegherea pieţei.

Evaluarea conformitatii produselor si supravegherea pietei vor fi facute de organe ale administraţiei publice centrale, responsabile pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene de armonizare din domeniul lor de competenţă.

Aceste autoritati competente deţin resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, asigura competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi acţioneaza independent şi nediscriminatoriu.

Încălcarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene de armonizare atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

În actul normativ de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare vor fi prevăzute faptele care trebuie considerate contravenţii şi sancţiunile aferente aplicabile, cu respectarea principiului proporţionalităţii.