Circulara nr. 15/2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 540
In vigoare de la data de 19 iulie 2016

Rata dobanzii platite la rezervele minime obligatorii constitutite in lei este de 0,12% pe an, in perioada 24 iunie – 23 iulie 2016.
În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii.
BNR stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. La rezervele minime obligatorii, BNR va bonifica dobânzi cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituţiile de credit. 
Pentru nivelul efectiv al rezervelor, BNR plăteşte dobândă până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii. 
Stabilirea şi modificarea ratei dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de BNR prin circulară.
Rata dobânzii se va situa cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bănci. 
Rata dobânzii medii practicate de bănci la depunerile la vedere se calculează lunar de BNR, distinct pentru lei şi pentru valută, ca medie ponderată, pe baza datelor transmise de bănci. Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum şi ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristică a perioadei de observare. Ratele dobânzilor astfel calculate se iau în considerare pentru rezervele minime obligatorii din perioada de aplicare aferentă perioadei de observare pentru care s-a făcut raportarea .
BNR este împuternicită să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legale. 
Reglementările BNR pot fi sub formă de regulamente, ordine, norme şi circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice şi private, precum şi pentru persoanele fizice