In conformitate cu art. 10 din Conventia dintre guvernul Republicii Socialiste România si guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor din 04.12.1973, va informam ca cetateanul roman poate opta in ce tara doreste sa plateasca impozit pe venitul obtinut:
“ARTICOLUL 10 – Dividende
(1) Dividendele platite de catre o societate a unuia dintre statele contractante unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in ambele state contractante.
(2) Cota de impozit aplicata de primul stat contractant mentionat asupra unor atare dividende nu va depasi 10% din venitul brut al dividendului.
(3) Paragraful (2) nu se va aplica daca beneficiarul de dividende fiind un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent in celalalt stat contractant si actiunile in legatura cu care dividendele se platesc sunt legate in mod efectiv de un astfel de sediu permanent. In asemenea caz, se aplica paragraful (6) al art. 7 (Profituri din afaceri). »

Pentru a evita dubla impunere, in Romania cat si in America, este nevoie ca anual nerezidentul sa obtina un certificat de rezidenta fiscala pe care sa il prezinte plătitorului de venit în momentul realizării venitului.

In lipsa acestuia, nerezidentul va fi obligat sa plateasca impozit in tara de unde a obtinut venitul.

Avand acest certificat, isi poate alege tara in care doreste sa achite darile.

In conformitate cu prevederile art. 153 din Codul Fiscal in situatia asociatului unic nu se datoreaza in Romania contributii la sanatate :
« Art. 153. – Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
 (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:
a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România; »