Monitorul Oficial nr. 0395 din 21 mai 2019

 

Norma ASF nr. 13/2019 se adresează entităților aflate în sfera de reglementare a Autorității de Supraveghere Financiară, ce au obligația efectuării auditului statutar și impune condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească auditorii financiari, respectiv firmele de audit în vederea realizării misiunilor de audit statutar.

Facem precizarea că această normă trebuie analizată împreună cu mai multe reglementări existente (Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv, Legea nr. 297/2004 privind piețele de capital etc.).

Entităţile care intră sub incidenţa prevederilor normei sunt:

a)societăţi de servicii de investiţii financiare;

b)societăţi de administrare a investiţiilor;

c)administratori de fonduri de investiţii alternative;

d)organisme de plasament colectiv;

e)operatori de piaţă;

f)depozitari centrali;

g)case de compensare şi contrapărţi centrale;

h)Fondul de compensare a investitorilor;

i)societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;

j)fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora;

k)fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.

Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor normei:

a) intermediarii principali care desfăşoară activitate de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare cărora le revine obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice;

b) agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi pe piaţa sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.

Ca regulă generală, pot efectua misiuni de audit statutar doar acele societăți de audit și auditori financiari independenți (persoane fizice) ce sunt avizați de către ASF. Desigur, de la această regulă generală există și excepții punctuale, în funcție de obiectul de activitate și mărimea activelor în custodie. Norma definește condițiile de recunoaștere a auditorilor și a firmelor de audit.