Propunere de modificare a Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, 21 Septembrie 2018

Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia” a formulat, in numele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania, propunerea de modificare a Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, precum si a Normei metodologice din 12 mai 2014. In vederea redactarii acestei propuneri, Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia” a intocmit un articol cu privire la legislatia comparata a conditiilor de vanzare a terenurilor agricole in Germania, Franta si Ungaria.

 

Procedura de acordare a despagubirilor pentru persoanele indreptatile si totalitatea masurilor ce ar fi putut fi intreprinse pentru acoperirea pagubelor, 15 noiembrie 2018

Urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile cu care s-au confruntat fermierii români, fiind afectați de calamități naturale deosebite în cursul anului 2018: seceta în lunile aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, inundații si grindina în lunile iunie și iulie, Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia” a formulat si publicat un punct de vedere cu privire la procedura de acordare a despagubirilor pentru persoanele indreptatile si totalitatea masurilor ce ar fi putut fi intreprinse pentru acoperirea pagubelor. Punctul de vedere a fost trimis in teritoriu, dar si catre reprezentantii Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania, pentru a-l inainta autoritatilor competente.

 

Adunarea generală a Organizației Europene a Proprietarilor de Terenuri – ELO, 27 noiembrie 2018

Cu ocazia Adunarii generale a Organizației Europene a Proprietarilor de Terenuri (ELO – European Landowners’ Organisation), Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia”, reprezentând LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România)  a luat parte la discutiile pe temele stabilite in ordinea de zi, si anume: Politica Agricolă Comună post 2020, mentinerea bugetului UE cel putin la nivelul actual, fara a lua in considerare Brexit-ul. Lapar a sustinut  punctele de vedere ale fermierilor români și nevoile acestora, pledand pentru neplafonare si majorarea subventiei.

 

Cea de-a patra Reuniune a Asociatiilor si  Camerelor Agricole din regiunea celor Trei Mări, 11-12 decembrie 2018

Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia”, reprezentând LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România), în cadrul celei de-a patra reuniuni a Asociatiilor si  Camerelor Agricole din regiunea celor Trei Mări, ce a avut loc la Bucuresti, a semnat, impreuna cu colegii LAPAR, declaratia comuna cu privire la Politica Agricola Comuna dupa 2020. In cuprinsul acestei declaratii s-au mentionat teme precum:

  • mentinerea bugetului PAC pentru perioada 2021-2027 cel puțin la nivelul bugetului actual, incluzand fondurile de dezvoltare rurală,
  • convergenta platilor directe, PAC – o politică economică care asigură securitatea alimentară și nu una socială,
  • degresivitatea platilor directe – o masura nationala
  • necesitatea de a menține și de a spori sprijinul cuplat voluntar
  • definiția fermierilor autentici va rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, pentru a  asigura condiții echitabile și egale de concurență pentru toți agricultorii de pe piața unică europeană
  • agricultura de precizie si tehnologizarea fermelor
  • economia circulara si durabila, dezvoltarea fortei de munca in mediul rural, noua gneratie

Aplicarea Directivei 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului, din 20 ianuarie 2016, in vigoare de la 01 octombrie 2018, 14 ianuarie 2019

Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia”, avand in vedere aplicarea Directivei 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului, din 20 ianuarie 2016, in vigoare de la 01 octombrie 2018, a formulat si a transmis societatilor interesate cu care colaboreaza un punct de vedere cu privire interpretarea acestui text de lege de o asa maniera incat orice entitate sau persoană care acționează sau promovează, în orice mod, ca intermediar al unui contract de asigurare este, din punct de vedere juridic, asimilata unui distribuitor de asigurări, sau nu.

 

Proiectul „Land is for Ever”18 februarie 2019

În cadrul Proiectului „Land is for Ever”, desfășurat la București în data de 18 februarie 2019, Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia”, reprezentând LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România), alaturi de partenerii sai de dialog a militat pentru adoptarea noilor instrumente de conservare a biodiversității pe terenurileprivate. Obiectivul general al proiectului a constat în extinderea utilizării metodelor și abordărilor private de conservare a terenurilor în UE, elaborarea de recomandări pentru conservarea terenurilor private și dezvoltarea unei rețele de proprietari privați europeni implicați în conservarea naturii.

 

Adunărea Generală a LAPAR19 februarie 2019

Cu prilejul Adunării Generale a LAPAR, ce a avut loc în data de 19 februarie 2019, au fost discute si aprobate aspecte organizatorice, precum și Programul de activitati si actiuni pentru anul 2019. Surpriza evenimentului a constat în premierea fermierilor care au obținut în decursul carierei lor rezultate importante pentru agricultura românească, reprezentând repere profesionale ale acesteia. În premieră, presa de specialitate a obținut, ca recunoaștere a implicării sale alături de fermieri în activitățile desfășurate de aceștia, distincții pentru eforturile depuse și sprijinul manifestat.

Propunerea către Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de emitere a unui Ordin menit sa completeze Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 26 februarie 2019

Cabinetul individual de avocatura „Alina Letia” a formulat propunerea către Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de emitere a unui Ordin menit sa completeze Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Propunerea a constat in completarea normelor cu urmatorul text: ,,Inscrierea în Registrul Agricol a datelor privitoare la suprafața de teren utilizată se face exclusiv pe baza declarației pe proprie răspundere a celui care folosește terenul”. Necesitatea completarii normelor tehnice a aparut in urma multiplelor plangeri primite de la dvs. cu privire la abuzurile primarilor care refuza inscrierea in registrul agricol a terenurilor utilizate de fermieri pe baza declaratiilor acestora pe proprie raspundere, precum si eliberarea adeverintelor necesare pentru depunerea cererilor unice de plata la APIA.