Monitorul Oficial nr. 0687 din 20 august 2019

Ordinul ANAF nr. 2227/2019 modifică formularul 300 Decont de TVA.

Această modificare este generată de faptul că locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA pentru servicii de telecomunicații, servicii de televiziune și radiodifuziune, a fost modificat prin Legea nr. 60 din aprilie 2019.

Astfel, se păstrează regula generală potrivit căreia locul prestării de servicii este considerat locul unde beneficiarul serviciilor persoană neimpozabilă își are domiciliul, dar prin excepție, într-un plafon de 10.000 euro într-un an, locul prestării de servicii este considerat a fi în România.

De exemplu, o persoană înregistrată în scopuri de TVA în România ce efectuează un astfel de serviciu în favoarea unei persoane fizice dintr-un alt stat membru, avea obligația colectării TVA cu cota de TVA din statul de domiciliu al consumatorului și avea obligația să plătească acest TVA către bugetul de stat din statul unde este domiciliat consumatorul.

Plata TVA se putea face fie prin înregistrare și declarare directă în respectivul stat, fie prin mini ghișeul unic MOSS.

După transpunerea în legislația națională a Directivei nr. 1065/2016 prin Legea nr. 60/2019, persoanele impozabile au dreptul să opteze ca într-un plafon de 10.000 euro să factureze cu TVA din România prestările de servicii amintite, când beneficiarii sunt persoane neimpozabile din alte state membre. Doar în cazul depășirii plafonului de 10.000 euro, se va factura cu cota de TVA din celălalt stat membru.

Pentru a beneficia de acest drept, persoanele interesate din România vor notifica ANAF prin depunerea formularului 085 – „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, adoptat prin Ordinul ANAF nr. 1783/2019.

După depunerea acestei opțiuni, până la atingerea plafonului de 10.000 euro anual, serviciile amintite se vor factura cu cota de TVA de 19%, cota de TVA din România și în situația în care beneficiarii sunt persoane neimpozabile din alte state membre.

Ordinul ANAF nr. 2227/2019 modifică decontul de TVA, în sensul că se introduc două rânduri noi, aferente declarării TVA pentru procedurile amintite, și anume, la rândurile 17 și 18 din decontul de TVA vor fi declarate aceste tipuri de servicii.