Monitorul oficial nr. 719 din 30.09.2019

Actul normativ se adresează unor categorii de transportatori ce au dreptul legal să beneficieze de restituirea unei părți din acciza plătită pentru achiziția de combustibil.

În anul 2019 acciza standard la motorină este de 1.895,94 lei pentru 1000 litri (1,86 lei/litru). Transportatorii de mărfuri ce sunt dotați cu mijloace de transport cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone, respectiv transportatorii ce efectuează transport interlocalități de persoane, în mod regulat sau ocazional cu autovehicule din categoria M2 sau M3, beneficiază de o reducere a accizei cu 183,62 lei/1000 litri (0,183 lei/litru).

Aceste reduceri de accize sunt prevăzute de art. 142 alin. (9) – (10) din Codul fiscal. Prin hotărâre de Guvern, sunt adoptate condițiile de reducere a accizei, iar procedura efectivă de aplicare presupune aplicarea unei scheme de ajutor de stat cu restituire de accize.

Cadrul normativ privind procedura de restituire a acestor accize este HG nr. 549/2018 cu modificări ulterioare. HG nr. 620/2019 majorează bugetul accizei de restituit pentru anii 2019 și 2020.

Noile bugete anuale sunt:

  1. 20 milioane lei pentru anul 2018; 
  2. 40 milioane lei pentru anul 2019; 
  3. 30 milioane lei pentru anul 2020.

Se estimează că un număr de cc 1.500 operatori economici vor beneficia de această schemă de ajutor de stat.