Servicii de mediere – servicii prompte, profesionale

Crearea strategiilor de soluţionare a conflictelor privind:

  • Interpretarea şi executarea contractelor comerciale
  • Crearea strategiilor de soluţionare a conflictelor privind interpretarea şi executarea contractelor comerciale
  • Modificarea sau, după caz, încetarea contractelor, a diferendelor dintre asociaţi, acţionari, administratori
  • Reglementarea raporturilor conflictuale dintre salariaţi şi angajatori, precum şi a relaţiilor comerciale tensionate
  • Propunerea schimbărilor prin intermediul unor soluţii necesare şi eficiente, diferite de cele folosite  până la acel moment de către client
  • Propunerea soluţiilor adaptate diferendului existent
  • Informarea clientului asupra avantajelor procedurii medierii, în raport cu procedura contencioasă
  • Aplanarea, respectiv soluţionarea oricăror conflicte de natură juridică, în condiţiile stabilite de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată privind activităţile de mediere exercitate de avocat