Avocat specializat litigii

  • Investigarea cazului dedus judecăţii
  • Identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe
  • Pregătirea pledoariei şi susţinerea sa în faţa instanţelor de judecată/instanţelor de arbitraj
  • Obţinerea hotărârii judecătoreşti/arbitrale