Avocat insolvenţă – domenii de expertiză

  • Asistare şi reprezentare în procedura de insolvenţă
  • Asistare şi reprezentare în procedura lichidării voluntare
  • Asistare şi reprezentare în procedura reorganizării
  • Luarea şi implementarea măsurilor de supraveghere financiară
  • Luarea şi implementarea masurilor de administrare specială