• Consultanţă cu privire la modalităţile de dobândire a dreptului de proprietate: prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă
  • Apărarea dreptului de proprietate pe cale convenţională şi judiciară prin formularea şi susţinerea acţiunii în revendicare,
  • Întocmirea actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a bunurilor,
  • Limitele dreptului de proprietate – servitutea de vedere, picătura streaşinii, distanţa minimă dintre construcţii, dreptul de trecere, acţiunea în grăniţuire,
  • Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente: dreptul de folosinţă, cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune,
  • Dezmembrămintele dreptului de proprietate – superficia, uzufructul, închirierea
  • Conceperea antecontractelor de vânzare-cumpărare, a contractelor de vânzare-cumpărare cu şi fără clauze speciale precum uzufructul viager, de donaţie, de închiriere,
  • Reprezentarea clientului în faţa Cărţii Funciare pentru înscrierea dreptului de proprietate, precum şi în faţa instanţelor de judecată.

Alte servicii din domeniul avocaturii de familie: avocat divorţ, avocat amenzi de circulaţie, avocat contracte de muncă, clauze abuzive cu furnizorii şi băncile