Avocat partaj

  • Stabilirea regimului comunităţii de bunuri (legale sau convenţionale) şi modalităţile privind lichidarea comunităţii;
  • Asistenţa la încheierea convenţiei matrimoniale;
  • Realizarea  inventarului bunurilor mobile proprii;
  • Consultanţă cu privire la lichidarea comunităţii de bunuri şi la regularizarea datoriilor;
  • Stabilirea cotei-părţi ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale la dobândirea bunurilor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor comune;
  • Asistenţă la împărţirea bunurilor comune în timpul regimului comunităţii prin act în formă autentică sau prin decizia instanţei de judecată.

Alte servicii din domeniul avocaturii de familie – avocat divorţ, avocat specializat în contracte de închiriere, consultanţă în afaceri de familie, malpraxis.